Der betales fuldt kontingent for det pågældende hold ved indmeldelsen.

De første 2 gange efter indmeldelsen anses for prøvelektioner. Melder man sig ud senest 3 dage efter 2. prøvelektion, får man kontingentet refunderet med fradrag af 100,-dkr. Udmeldelsen skal ske skriftligt til vores mailadresse opnoer@gmail.com.

Sygdom, bortrejse eller andre grunde berettiger ikke til tilbagebetaling eller nedsættelse af kontingentet.

På Aqua Zumba kan man ikke få kontingentrefusion.