Erik Døssing er ny formand for opnør svømmeklub. Erik overtager posten fra Kim Holm Jørgensen. Svømmeklubben siger tak til Kim for det store stykke arbejde der er blevet lavet.

Mere info senere