Super Hajer

1-2 ansvarlige trænere (Antal 20)

Tid Der trænes to gange ugentligt. Torsdag og Lørdag (på 25 meter baner/bassinets lange led)
Formål: Der arbejdes med alle fire stilarter.
At svømmerne får kendskab til konkurrencesvømning
Mål: At børnene kan svømme alle fire stilarter
At børnene kan lave en saltovending
At børnene kan lave et startspring
Holdet: Der arbejdes videre med de lærte ting fra hajerne.
Oprykning: til K3 vurderes af træneren i samarbejde med K3 træneren.

Hold Undervisningstid
1 Lørdag 12:00 – 13:00 vand

              Torsdag 16:30 – 17:00 land

              Torsdag 17:00 – 18.00 vand

              Bane 4-6


Afsæt 10 min. til bad og omklædning før og efter træning.

Pris pr. 1/2 år /850 kr.

 

 

Trænere:  
 
< Øvet – Hajer        Konkurrence hold >