sælSæler (6-8 år)

1-2 ansvarlige trænere på kanten og op til 4 hjælpetrænere i vandet (Antal 20)

Tid: 30 min. – Lørdag
_
Formål:  At børnene bliver fortrolige og trygge ved vand.
 At introducere børnene til crawl og rygcrawl (svømme på maven og ryggen)
 _
Mål: At børnene bliver fortrolige med at dykke, flyde og lege i vandet.
At børnene kan svømme crawl og rygcrawl ben.
At børnene kan have hovedet under vandet og puste ud.
 _
Holdet: Undervisning foregår i den lave ende af det dybe bassin. Undervisningen foregår som vandlege, der indeholder elementer fra de 4 grundlæggende færdigheder: elementskifte, balance, vejrtrækning og bevægelse.
Det kan i starten være nødvendigt for nogle af børnene at bruge bælte og/eller luffer, hvis de er utrygge, kan ikke nå bunden eller har svært ved at flyde. Der arbejdes hen imod, at børnenes behov for hjælpeudstyr begrænses.
Barnet skal kunne modtage en kollektiv besked.
 _
Oprykning: til delfiner sker løbende og vurderes af træneren evt. i samarbejde med træneren fra delfinerne. Barnet skal bl.a. kunne have hovedet under vand og puste ud, hoppe i vandet, svømme fra kant til kant uden redskab og gå på bunden, flyde på mave og ryg mm.___

Der er startet 2 hold “Store Sæler”, der henvender sig til børn fra 8 år, der kommer lidt sent i gang med svømmeundervisningen, og derfor er ældre end eleverne normalt er på sælholdene. Store Sæler svømmer i midten af det store bassin, og der vil maksimalt være 10 svømmere på holdene. Centralt i undervisningen er tryghed i vandet og de fire grundelementer i svømning: elementskifte, balance, vejrtrækning og bevægelse. Der arbejdes med at indlære basale udgaver i crawl og rygcrawl. Børnene må gerne bruge bælte, og vi anbefaler brug af svømmebriller.  Store Sæler svømmer på C9 Sæler 08.10-08.35 og C91 Sæler 08.35-09.00.
< Frøer
Let øvet – Delfiner >

Hold Undevisningstid  
1 08:10 – 08:35
2 08:35 – 09:00
3 09:00 – 09:25
4 09:25 – 09:50
5 10:10 – 10:35
6 10:35 – 11:00
7 11:00 – 11:25
8 11:25 – 11:50
90 08:10 – 08:35
91 08:35 – 09:00

Pris pr. 1/2 år 850 kr.